Styringer

F.L. Teknik leverer styringer til gårdbiogasanlæg.

Styringerne leveres til Lundsby Bioenergi A/S i Tjele

  • Styringen styrer den daglige ind- og udpumpning af gylle –

  • Tildeling af affaldsfedt –

  • Registrering af gastryk og driftstimer for anlægget.

  • Overvågning og viderestilling af alarmer.

Szafy Internet 76
Szafy Internet 48
Mgenerator
StyringLundsby
anlaeg
bstyr