Fremtidssikring i FL-TEKNIK A/S
Som led i et glidende generationsskifte har Frank Linnemann overdraget 16% af aktierne i FL-TEknik A/S til en af firmaets mangeårige medarbejder Lars Nygreen.

Det gode håndværk skal fortsat være i højsædet, også i fremtiden, derfor har det ikke været svært at imødekomme Lars's ønsker om at være en del af ejerkredsen i FL-Teknik A/S. Lars er en meget dygtig tekniker, som  tilføjer virksomheden store resourcer.


Fremtiden er sikret, men for branchen som helhed ser både Frank og Lars en stor udfordring, når det gælder næste generation. Derfor er det kun glædeligt at der alene på FL-Teknik er oprettet 3 lærepladser.

FL-Teknik har et potentiale til at udvikle sig til en vigtig international spiller indenfor sit felt. Der er ingen tvivl om, at den viden og det netværk både Lars og Frank har fra branchen gør, at vi føler os godt rustet til fremtidens opgaver.

Frank Linnemann fortsætter i virksomheden med uformindsket styrke, og vil fremover i høj grad tage af sig af salg og kundekontakt.

Lars Nygreen                       Frank Linnemann