Dry-Control FL 10

Varmestyring – og vedligeholdes system til silosystemer med kornprodukter. Kan anvendes til alle typer amerikanersiloer

Ud over hele landet ses efterhånden mange tørresiloer. I et høstår med meget regn, bruges der rigtig meget energi på at tørre korn.

 Netop nu, hvor der er stor fokus på at landbruget skal leve op til en bæredygtig produktion, er her et sted hvor der virkelig kan spares energi.

Systemet er baseret på at der monteres hygrostat/temperaturføler i både indblæsningsluft og i toppen af siloen. Ud fra ligevægtstabellen for tørring af korn aflæses at f.eks. 55% vand i indblæsningsluften vil være lig med 13% vandindhold i kornet. Typisk vil kornet være tørret korrekt, når vandindholdet i indgangsluften er den samme som vandindholdet i afgangsluften.

Via det brugervenlige display indstiller brugeren selv hvilke værdier, der skal være gældende for den pågældende silo.

Her er det vigtigt at fremføre at varmetilsætning først er nødvendig hvis luftfugtigheden er over 60 - 65 %. Det sparer energi.

Systemet styrer også tilsætningen af varme ud fra luftfugtigheden som blæseren blæser ind i siloen

Der blæses fra bunden af siloen, og evt. varme, vil i løbet af 2 – 3 min søge til toppen af siloen.  Dette gælder såvel under tørring – som under beluftning.

Selv om der kun er et område på f.eks 3 m3, hvor kornet er varmt i siloen, så finder varmen fra dette område også op i toppen af siloen, når der blæses i siloen.

Det vil ikke give en bedre sikring mod varmedannelser i kornet, at der monteres temperaturkabler som hænges ned forskellige steder i siloen.

 

Vedligeholdelse eller nedkøling af kornet efter tørring er udført :

I styringsprogrammet DRY-CONTROL FL10 er der mulighed for at bede blæseren om at starte f.eks hver 5. dag. Styringen chekker så udvendig temperatur og fugtighed, for at være sikker på at det er koldt nok og at fugtigheden ikke er for høj. Er betingelserne OK så bliver blæseren ved med at køre i en indstillet tid. Når den indstillede tid er slut og der stadig er varme i toppen af siloen, vil blæseren fortsætte til indgangsstemperatur og temperatur i toppen af siloen er lig hinanden. Vi konkluderer da at varmedannelsen i kornet er væk..

Hvis systemet monteres i forbindelse med PC tørringssystemet vil temperatur og fugtighed blive logget, - dagslog - og der kan udskrives en kurve over forløbet i den enkelte silo.

DSC_0205.jpg
Display.jpg.png
Schematic - Pic 2-1.jpg.jpg
Silo 2.jpg